Partners

MattaDoor samarbetar med följande partners:

Berendsen förvärvar MattaDoor´s Servicekunder!

Den 1a Augusti 2013 förvärvades MattaDoor´s servicekunder av Berendsen Textil Service AB.

Är Ni Servicekund hos oss? Har ni frågor kring ert avtal, vill utöka eller komplettera, eller har andra funderingar

Vänligen kontakta då

Berendsen Textil Service AB för hjälp och information:

vxl. 08 – 580 831 00 fax 08-580 831 31

servicecenter.stockholm@berendsen.se, www.berendsen.se