Utställningsmattor

Designa mässgolvet! Vad är mer naturligt än att trycka upp en matta för mässgolvet; visa vägen, visa produkterna och visa budskapet. Använd golvytan på ett kreativt sätt för att locka folk och höja ditt företags image. Golvet besökarna går på kan användas för att skicka tydliga signaler!

Med den teknik vi använder kan vi trycka upp till 10×10 meter stora mattor med 72dpi upplösning i fyrfärg.

Kontakta oss för offert eller mer information!

Vill Ni köpa Reklammattor, Kampanjmattor eller har behov av andra specialmattor eller behöver hjälp med speciallösningar.

Kontakta Bengt Zakrisson 46*735033330 mail bengtzakrisson@gmail.com

Box 259, S-130 39  Sandhamn vat SE 556510847801

Civil Rights Defenders DetailCivil Rights Defenders